~~NOTOC~~ ===== Movementos ===== * Número de movementos en galeuros realizados ate o momento = 438 (actualizado a data de 12/01/2010). * Importe total dos movementos ate o momento = **104.858,11 galeuros** (actualizado a data de 12/01/2010). * 2009: * Número de movementos = 190 (+91,9%) * Importe total dos movementos = **69.547,54 galeuros** (+283,75%). * Importe medio dos movementos = 366 galeuros. * 2008: * Número de movementos = 99. * Importe total dos movementos = **18.122,75 galeuros**. * 2007: * Número de movementos = 66. * Importe total dos movementos = **5.742,03 galeuros**. * 2006: * Número de movementos = 57. * Importe total dos movementos = **7.619,34 galeuros**. ===== Saldo total actual ===== * Suma saldos negativos (emisores netos): -977,31 galeuros (12/01/2010). * Suma saldos positivos (posuidores netos): +977,31 galeuros (12/01/2010). ===== Participantes ===== * Número actual de posuidores: 129 emails diferentes que algunha vez recibiron galeuros (a data de 31/01/2013). * Pousidores o 12/01/2010: 89. * Posuidores o 06/05/2009: 100. * Número actual de [[Organizacións participantes nos galeuros]]: 1 (06/05/2009) :!: A actualización deste dato está en suspenso debido ao proceso de socialización. ===== Taxas de emisión, circulación e conversión ===== Miden a ratio entre importes totais circulados, emitidos ou convertidos (a euros) e o importe total dos movementos. ^ Periodo ^ Taxa de emisión ^ Taxa de circulación ^ Taxa de conversión ^ Taxa de desemisión ^ | Histórico\\ (12/01/2010) | 41,18%| 31,03%| 26,77%| 1,02%| | 2009 | 38,84%| 31,95%| 29,12%| | | 2008 | 42,82%| 23,98%| 33,20%| | | 2007 | 68,37%| 14,21%| 17,42%| | | 2006 | 54,67%| 45,33%| 0,00%| | ===== Masa monetaria ===== * Cantidade actual de galeuros en circulación = Saldo total actual = **977,31 galeuros** (12/01/2010) [[http://galeuros.com/blog/2010/01/12/rematan-con-exito-as-medidas-preparatorias-para-a-socializacion/|tras as medidas extraordinarias de preparación para a socialización]]. * Cantidade máxima de galeuros que teñen chegado a circular: 14.789,65 galeuros (06/05/2009). * Anteriores máximos: 14.133,78 (20/01/2009), 9.819,66 (01/04/2008).