A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

===== Goberno na I Etapa ===== Inicialmente o goberno dos galeuros era responsabilidade da Asociación Cultural Fillos de Galicia e dos seus órganos directivos. ===== Goberno na II Etapa ===== Desde a II Etapa dos Galeuros, o seu goberno fica en mans do denominado [[Comité Rector dos Galeuros]]. ===== Futuro goberno ===== Se as [[Organizacións Participantes nos Galeuros]] o consideran axeitado, e sempre coa autorización da maioría dos socios da Asociación Cultural Fillos de Galicia, convocados en asemblea a tal efecto, será creada unha **entidade legal nova** formada por todas elas, para artellar o seu funcionamento e todo o relacionado cos galeuros, e ceder o control dos mesmos e a capacidade de modificar as normas, así como a propiedade da marca //Galeuros//.