Esta é unha revisión antiga do documento!


Introdución e fontes

Este glosario pretende aclarar certas definicións importantes á hora de comprender o funcionamento e significado dos galeuros. As fontes consultadas para a súa elaboración pódense atopar na sección de Máis información sobre moedas complementarias.

Diñeiro

Sistema o tecnología que facilita el intercambio de bienes y servicios. (Fonte: http://monedascomplementarias.pbworks.com/Introducci%C3%B3n )

Moeda complementaria

(…)

Sistema de crédito mutuo (LETS)

Red local de intercambios sin ánimo de lucro en la que los bienes y servicios pueden mercadearse sin necesidad de usar la moneda tradicional. Los sistemas de cambios locales usan el crédito local sin intereses así que no es necesario hacer intercambios directos. (Fonte: Wikipedia)