Esta é unha revisión antiga do documento!


Introdución e fontes

Este glosario pretende aclarar certas definicións importantes á hora de comprender o funcionamento e significado dos galeuros. As fontes consultadas para a súa elaboración pódense atopar na sección de Máis información sobre moedas complementarias.

Diñeiro

(…)

Moeda complementaria

(…)

Sistema de crédito mutuo (LETS)

(…)