Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

glosario [2009/04/01 16:39]
casdeiro creado
glosario [2010/09/18 10:01] (actual)
Liña 1: Liña 1:
 ===== Introdución e fontes ===== ===== Introdución e fontes =====
  
-Este glosario pretende aclarar certas definicións importantes á hora de comprender o funcionamento e significado dos galeuros. As fontes consultadas para a súa elaboración pódense atopar na sección de +Este glosario pretende aclarar certas definicións importantes á hora de comprender o funcionamento e significado dos galeuros. As fontes ​xerais ​consultadas para a súa elaboración pódense atopar na sección de [[Máis información sobre moedas complementarias]],​ e nalgúns casos tamén se indican ao final das definicións.
  
 ===== Diñeiro ===== ===== Diñeiro =====
  
  
-(...)+Sistema o //​tecnología que facilita el intercambio de bienes y servicios//(Fonte: http://​monedascomplementarias.pbworks.com/​Introducci%C3%B3n ​)
  
 ===== Moeda complementaria ===== ===== Moeda complementaria =====
  
  
-(...)+Moeda deseñada para servir de complemento á moeda de curso legal.
  
 ===== Sistema de crédito mutuo (LETS) ===== ===== Sistema de crédito mutuo (LETS) =====
  
  
-(...)+//Red local de intercambios sin ánimo de lucro en la que los bienes y servicios pueden mercadearse sin necesidad de usar la moneda tradicionalLos sistemas de cambios locales usan el crédito local sin intereses así que no es necesario hacer intercambios directos.// (Fonte: [[http://es.wikipedia.org/​wiki/​Sistema_de_cambio_local|Wikipedia]])