Crédito mutuo

Como xa se explica noutros lugares deste wiki informativo, o novo xeito de funcionar dos galeuros na súa II Etapa encaixa no que se denomina un sistema LETS ou de crédito mutuo, no que os participantes (ou parte deles) están capacitados para crear os seu propio diñeiro cando o precisan, ata certo límite.

Crédito adicional

Como tamén se apunta cando se fala dese límite de emisión, fica aberta a posibilidade de desenvolver unha ampliación dese límite, de tal xeito que se podería considerar un sistema de microcrédito mutuo.