A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

===== Maneiras de conseguir galeuros ===== * Por cada compra que se fai [[http://www.fillos.org/tenda|na tenda de Fillos de Galicia]], o/a comprador/a recibe unha certa cantidade de galeuros, proporcional ao importe da compra (10% na actualidade). * Os voluntarios e membros que contribúen co seu traballo e dedicación a facer http://Fillos.org, http://PlanetaGalego.info ou outros proxectos da Asociación Cultural Fillos de Galicia, tamén poden ser recompensados con diversas cantidades de galeuros. Isto, que era opcional e ocasional, nesta [[historia|II Etapa]] convértese na norma en canto ao traballo voluntario en Fillos de Galicia: cada mes pagarase -previa autorización ou visto e prace do presidente da asociación ou persoa por el/a delegada- a todos os membros ou colaboradores de Fillos que teñan feito durante ese periodo un traballo voluntario, asumindo o //13º principio da Economía Solidaria//. * Outras [[Organizacións Participantes nos Galeuros]] tamén poden pagar aos seus colaboradores ou traballadores parcial ou totalmente con galeuros. * Outro posuidor de galeuros pódechos agasallar. De feito na propia [[http://www.fillos.org/tenda|tenda de Fillos de Galicia]] existen //vales agasallo// en galeuros: http://www.fillos.org/tenda/index.php?cPath=31 * Un cliente teu pode pagarche en galeuros se ti aceptas esta moeda como pagamento válido. * Vai para [[http://www.fillos.org/galicia/index.php?name=PNphpBB2&file=viewforum&f=35|o noso Taboleiro]], onde temos unha sección para o intercambio de galeuros entre membros de Fillos para coñecer quen ofrece galeuros e en troco de que. * Finalmente, certas persoas e entidades que asinan un acordo especial, teñen a [[quen pode emitilos|capacidade de emitir]] (crear) os seus propios galeuros ate certo límite. Le máis sobre isto na sección de [[que son#xeitos_de_participar|xeitos de participar]]. ===== Emisión inicial Galeuros 2.0 ===== Tal e como foi aprobado na [[historia|Reforma dos galeuros]] a Asociación Cultural Fillos de Galicia, realizou un lanzamento ou //emisión// especial de galeuros para compensar o valor entregado á [[http://www.fillos.org|Comunidade Virtual Fillos de Galicia]] polas 5 persoas que recibesen máis votos dos socios, de entre as propostas por eles mesmos. Cada unha destas persoas recibiu o 4 de Maio de 2009, 1.000 galeuros como recoñecemento especial pola súa achega histórica ao desenvolvemento de Fillos.org e proxectos derivados. [[http://www.casdeiro.info|Casdeiro]], o fundador de Fillos de Galicia autoexcluírase deste recoñecemento de maneira previa e voluntaria.